1. БългарскиБългарски

Facebook Youtube

+359 886 613 228 / office@sweetenergy.bg /

Каталог

Монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване

Екип от квалифицирани специалисти извършва монтаж, пуск и обучение на служители на клиента за всяка закупена от фирмата машина. Увереността, че клиента познава възможностите на машината в детайли, умее да работи с нея и да я подържа адекватно, според специфичните технологични изисквания за дадения вид техника, е водещо за специалистите на компамнията. Фирмата осигурява постоянна техническа поддръжка за своите клиенти, както през гаранционния период, така и след него.